‘Maatwerk met resultaat en plezier’

Karen Smit, manager Loopbaan en Mobiliteitscentrum Enexis

‘Een loopbaan- en mobiliteitscentrum (LMC) dat bij zowel management als medewerker te boek staat als hét kenniscentrum op het gebied van arbeidsmobiliteit. Dat was mijn ambitie toen ik twee jaar geleden Nathalie belde om me te helpen. Want eerlijk gezegd, er was een enorme weg te gaan om dit te realiseren. Door haar kritische vragen en lak aan heilige huisjes heeft ze enorm geholpen om het LMC op de kaart te zetten. Allereerst door expliciet te maken waarom we dat wilden. En vervolgens de stakeholders in kaart te brengen en hen te vragen waarom zij het belangrijk vinden dat er een professioneel LMC staat. Door dat helder te hebben, konden we heel effectief aan de slag om processen te analyseren, te optimaliseren en te vernieuwen; instrumentarium kritisch te bekijken en te vernieuwen en te kijken naar onze communicatie en profilering. Ook heeft Nathalie haar netwerk ingezet om ons voorbeelden te laten zien en in contact te brengen met professionals uit het vakgebied. Echt maatwerk dus. Wat ik misschien wel het allermooiste vind? Haar enthousiasme en overtuiging. Zij gelooft in haar vak. En dat maakt het een feestje om met haar te werken.’

Karen Smit
Anja de Bree

‘Stilstand verkleint de kansen’

Anja de Bree, CHRO Royal FloraHolland

‘Het Toekomstplein is de plek binnen Royal FloraHolland waar alle medewerkers zich kunnen voorbereiden op de toekomst. Hier draait het om pre-mobiliteit. Voor de medewerkers waarvan bekend is dat hun baan gaat verdwijnen is er een regulier mobiliteitsbureau. Bij het Toekomstplein – vormgegeven door FFW – staat duurzame inzetbaarheid voorop. Het is lastig om onze medewerkers in beweging te krijgen: er heerst een gevoel van ‘het zal mijn tijd wel duren’ en ‘ik zet mezelf in the picture als ik aanklop bij het Toekomstplein en dan moet ik straks zeker weg’. Want het is natuurlijk begrijpelijk maar ook zo zonde: Royal FloraHolland kan geen baangaranties geven. Sterker nog, door stilstand verklein je ook de kans op een nieuwe functie intern. 
FFW voelt eigen, de meeste medewerkers weten niet eens dat de loopbaanadviseurs niet bij ons in dienst zijn. En zo klopt het. En het past bij FFW, want het toont hoe betrokken ze zijn en hoe altijd de focus op de inhoud ligt.’ 

‘Omdenken en kansen zien’

Steven Burgmeijer, Concerndirecteur HRM Openbaar Minsterie 

‘Mobiliteit staat ook bij het OM prominent op de agenda. In de ideale HR-wereld is reorganiseren niet langer nodig. We moeten toe naar een situatie waarin het vanzelfsprekend is dat medewerkers regie nemen op hun inzetbaarheid en mobiliteit. Daarbij hoort automatisch dat men vaker van baan wisselt. 
Wij wilden meer dan een kortetermijnoplossing, we hadden behoefte aan een frisse blik met een brede context, denk – en doekracht en wat extra expertise. En zo kwamen we bij FFW terecht. FFW heeft ervaring binnen vergelijkbare organisaties opgedaan, kent de processen en weet hoe mensen te motiveren om in beweging te komen. De adviezen van FFW zijn altijd goed onderbouwd en bovendien goudeerlijk. De onafhankelijke positie van FFW en een groot extern netwerk van loopbaanadviseurs draagt bij aan een down-to-earth manier van communiceren, veiligheid en vertrouwen bij de verschillende mobiliteitsdoelgroepen. FFW vindt de balans tussen aandacht en realiteit en dat merk ik in de hele dienstverlening. FFW benadrukt het belang van één heldere boodschap en helpt met het omdenken en kansen te pakken.’

Steven Burgmeijer